Share

Tag: فوم

مزایا و محدودیت های استفاده از تایل های فومی در پوشش کف فضاهای باز و نیمه باز

تایل های فومی دارای موارد استفاده و کیفیت های متفاوتند که باعث می شود به همان اندازه در رنج قیمتی شان تاثیر بگذارد و گاها ممکن است استفاده از برخی انواع فوم، برای فضاهای خارج از خانه توجیه ندارد اما برخی دیگر ذاتا برای استفاده در فضای خارجی تولید گردیده است. تایل های فومی Foam [...]
read more