Share

Tag: طراحی گیاهان آپارتمانی

۱۰ گیاه کاربردی در طراحی داخلی آپارتمان ها

در محیط های شهری امروزی که فضاها روز به روز رو به کاربردی تر شدن و کوچکتر شدن می روند ، استفاده از گیاهان باعث شادابی بیشتر در محیط و ایجاد رنگ و عمیق تر شدن فضا می شود. نکته بسیار مهم در استفاده از سبزینگی در داخل ساختمان ها ، میزان سختی یا آسانی نگهداری [...]
read more